Tjenester

Våre tjenester er i hovedsak utviklet for overføring av alarmer og annen kritisk informasjon. Vi leverer til et markedssegment som krever ekstra sikkerhet, og tjenestene våre er derfor spesielt tilpasset overføring av brannalarmer, tekniske alarmer og IoT-kommunikasjon.

Tjenestene vi tilbyr er abonnementsbasert og i henhold til gjeldende regelverk for sikker og overvåket datakommunikasjon. Du kan lese mer om våre abonnementer her, og finne det abonnementet som best dekker deres behov, i forhold til risikoklasse og varslingssystemer. 

Våre produkter og tjenester er under kontinuerlig utvikling, og nye tjenester og funksjoner legges til fortløpende. 

Xview er vår web-baserte løsning for kunder, installatører, alarmstasjoner og andre partnere. Her har man tilgang til å administrere abonnement, lokasjoner og regler for alarmering, og mye mer.

I Xview kan man selv utføre endringer uten support eller aktiv medvirkning fra Xsecure. Det gjør det mulig for alle brukere å administrere, installere, idriftsette og endre terminaler, lokasjoner og alarmoverføringer 24/7.

Xview er koblet opp mot flere offentlige registre slik at informasjon hentes automatisk ved registrering og endringer. Det kan være firmaopplysninger, gårds- og bruksnummer, og lignende.

Xview er i grunnversjonen gratis og blir “Min side” for kunder, installatører, alarmstasjoner og partnere. Utover dette kan man utvide med moduler, som f.eks. Servicemodul, Alarmbehandling, Navigasjon, og lignende, alt etter ønske og behov.

Brann kan føre til tap av liv og eiendom, og kan også forårsake økonomiske tap og miljøskader. Brannsikkerhet er derfor viktig av flere grunner; å forhindre branner fra å oppstå, redusere skader og tap hvis en brann skulle oppstå, og beskytte liv, eiendom og miljøet. Brannalarmen er en del av denne forebyggende brannsikkerheten.

Vi tilbyr en enkel og sikker løsning for overføring av brannalarmer til offentlige og private alarmstasjoner, og forsikrer at alarmen når rett mottak. Gjennom vår tjeneste i Xview kan du også overvåke og sjekke status av alle alarmer i sanntid.

Våre alarmsendere støtter 4G mobilnett og er basert på kommunikasjon over IP. Primært benyttes digitale innganger, men vi kan også integrere annen kommunikasjon mot brannsentralene – for eksempel Modbus og ESPA444.

Tingenes internett, også kjent som Internet of Things (IoT), refererer til en stadig økende trend der forskjellige fysiske enheter og gjenstander kobles til internett, og dermed kan kommunisere med hverandre og utføre oppgaver automatisk uten menneskelig håndtering.

Med 4G og 5G, NB-IoT, LTE-M har man nå mange måter å kommunisere med enheter, sensorer og annet utstyr på, på en sikker måte og betydelig mer kapasitet. Når vi i tillegg kan ta i bruk andre bredbåndsforbindelser som fiber og Wi-Fi, blir løsningene langt mer komplette og fleksible.

IoT gir muligheter for økt automatisering, effektivitet og bekvemmelighet i mange forskjellige bransjer. Et område i sterk vekst er fjerndrift av maskiner, nettverk, brannsentraler og lignende. Vår løsning er fleksibel og sikrer denne fjerndriften, og med god datakapasitet. Dette gjør vi gjennom kryptering, autentisering, tilgangskontroll, oppdateringer og patcher, og overvåking og logging av IoT-kommunikasjonen. Og ettersom sikkerhet er en kontinuerlig prosess, vil vi forsikre om at sikkerheten rundt IoT-enhetene vil være under konstant oppsyn og oppdateres i takt med utviklingen av teknologien og trusselbildet.

Alle våre tjenester og produkter er knyttet opp til både universelle og bransjespesifikke WEB og APP-løsninger.

Når du er kunde hos oss kan du enkelt integrere dine enheter i en eksisterende løsning med kommunikasjon over API.

Hensikten med en heisalarm er å varsle om at noen er fanget eller trenger hjelp i en heis. Heisalarmer er en viktig sikkerhetsfunksjon som kan bidra til å redde liv og redusere risikoen for skader hvis en person blir fanget i en heis eller opplever en annen nødsituasjon. Når alarmen blir utløst, vil den sende et signal til en sentral overvåkningsenhet som vil varsle personalet eller nødetatene, slik at de kan respondere og hjelpe personen i heisen.

Tjenesten vi tilbyr sikrer overføringen av alarmen og kommunikasjonen som skjer mellom vedkomne i heisen og sikkerhetspersonell. Våre heisalarmer benytter 4G for data og tale til å overføre alarm med tale til en godkjent alarmstasjon.

Når det gjelder alarmutstyr til heis, leverer vi et talepanel som finnes både i universell utgave og i utgaver tilpasset de fleste heisene i det norske markedet. Utstyret følger alle relevante normer og har alle godkjenninger som er nødvendig til denne tjenesten.

Vær oppmerksom på at som byggeier/eier av heis står du fritt til å velge leverandør av heisalarmer. Installasjon av utstyret må derimot gjøres av godkjent foretak.