Sikker kommunikasjon

- på en ny måte

XSECURE er et norsk selskap med fokus på nye innovative tjenester og løsninger for overføring av kritisk informasjon på en sikker måte.

Vi skal snu opp ned på en bransje som baserer sine tjenester og løsninger på gårsdagens teknologi og tankegods.

Det gjør vi med å bygge vår plattform på moderne og fleksible skybaserte løsninger fra anerkjente leverandører. Vi utnytter også de aller nyeste teknologiene i mobilnettet til å skape en trygg og sikker kommunikasjon.

Våre produkter er utviklet og produsert i Europa, og sammen med en norsk tjeneste-plattform gir det en trygg og sikker løsning. Vår plattform er også åpen for aktører med eget utstyr - så lenge man støtter åpne og kjente protokoller og standarder.

Vi har fokus på å utvikle gode partnerskap som bidrar til økt verdi av tjenestene for våre kunder.

Les mer om våre produkter og tjenester