Abonnementer

Våre abonnementer følger NS3960 for alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 1 til og med 6. Er man usikker på hvilket abonnement man skal velge er lokal myndighet for brann/forebyggende rett instans for å få det avklart. 

Avtale om abonnement gjøres på mail til salg@xsecure.no.

Bruk menyen til venstre for å lese om de ulike abonnementene og se priser. 

Sikrer overføring av alarmer og systemmeldinger til Xview. 

Abonnementet er ment for de alarmoverføringene som ikke skal gå til en alarmstasjon (110), men kun internt i kundens organisasjon. Kommunikasjonen er likevel overvåket og feil blir meldt innen 25 timer (ofte raskere). 

Xfire T25 tilfredsstiller kravene i NS3960:2019 for overføring av alarmer fra bygg i risikoklasse 1 til 4, uten spesielle behov eller pålegg. 

Pris: Kr. 60,- pr. mnd.

Sikrer overføring av alarm og systemmeldinger til Xview og til 110-sentraler og andre alarmstasjoner i Norge. 

Abonnementet Xfire T25+ er ment for bygg i risikoklasse 1 til og med 4 i henhold til NS3960. Dette er bygg av kategorien lager, barnehager og andre typer bygg der det ikke er særskilte behov eller pålegg. Kommunikasjonen er overvåket og feil meldes innen 25 timer (ofte raskere). Abonnementet inkluderer overføring til offentlig godkjent nødmeldesentral (110). 

Xfire T25+ tilfredsstiller kravene i NS3960:2019 for overføring av alarmer fra bygg i risikoklasse 1 til 4, uten spesielle behov eller pålegg. 

Pris: Kr. 130,- pr. mnd. 

Sikrer overføring av alarm og systemmeldinger til Xview og til 110-sentraler og andre alarmstasjoner i Norge. 

Abonnementet Xfire M30+ er ment for bygg i risikoklasse 5 i henhold til NS3960, eller bygg i risikoklasse 1 til og med 4 med særskilte behov eller pålegg. Kommunikasjonen er overvåket og feil meldes innen 30 minutter (ofte raskere). Abonnementet inkluderer overføring til offentlig godkjent nødmeldesentral (110). 

Xfire M30+ tilfredsstiller kravene i NS3960:2019 (NS-EN54-21:2006) for overføring av alarmer fra bygg i risikoklasse 5, samt bygg med spesielle behov eller pålegg. 

Pris: Kr. 230,- pr. mnd. 

Sikrer overføring av alarm og systemmeldinger til Xview og til 110-sentraler og andre alarmstasjoner i Norge. 

Abonnementet Xfire M3+ er ment for bygg i risikoklasse 6 i henhold til NS3960, eller bygg i risikoklasse 1 til og med 4 med særskilte behov eller pålegg. Dette er bygg med ekstra pålegg, for eksempel sykehus, tilfeldig overnatting og lignende, eller der det er nødvendig med assistert evakuering. Kommunikasjonen er overvåket og feil meldes innen 3 minutter (ofte raskere). Abonnementet inkluderer overføring til offentlig godkjent nødmeldesentral (110). 

Xfire M3+ tilfredsstiller kravene i NS3960:2019 (NS-EN54-21:2006) for overføring av alarmer fra bygg i risikoklasse 6 samt bygg med spesielle behov eller pålegg. 

Pris: Kr. 330,- pr. mnd. 

Prisoversikt

Xfire T25 60,- pr. mnd. Uten overføring til alarmstasjon (110)
Xfire T25+ 130,- pr. mnd. Med overføring til alarmstasjon (110)
Xfire M30+ 230,- pr. mnd. Med overføring til alarmstasjon (110)
Xfire M3+ 330,- pr. mnd. Med overføring til alarmstasjon (110)