Produkter og tjenester

Våre tjenester og produkter er spesielt tilpasset segmenter og behov i markedet.

Produktene vi benytter er godkjent i henhold til alle relevante normer for tjenestene.

Våre tjenester og produkter er under kontinuerlig utvikling, og nye produkter og funksjoner legges til fortløpende.

Brannalarm

Vi tilbyr en enkel og sikker løsning for overføring av brannalarmer til offentlige og private alarmstasjoner.

Våre alarmsendere er utelukkende basert på 4G og kommunikasjon over IP. Primært benyttes digitale innganger, men vi kan også integrere annen kommunikasjon mot brannsentralene - for eksempel Modbus og ESPA444.

Heisalarm

Våre heisalarmer benytter 4G for data og tale til å overføre alarm med tale til en godkjent alarmstasjon.

Vi har utstyr til heis både i universell utgave og i utgaver tilpasset de fleste heisene i det norske markedet. Utstyret følger alle relevante normer og har alle godkjenninger som er nødvendig til denne tjenesten.

Vær oppmerksom på at som byggeier/eier av heis står du fritt til å velge leverandør av heisalarmer. Installasjon av utstyret må derimot gjøres av godkjent foretak.

IoT - Sikker kommunikasjon

Med 4G, NB-IoT, LTE-M og snart 5G har man nå mange måter å kommunisere med enheter, sensorer og annet utstyr på en sikker måte med betydelig mer kapasitet. Når vi i tillegg kan ta i bruk andre bredbåndsforbindelser som fiber og WiFi, så blir løsningene langt mer komplett og fleksibl.

Et område i sterk vekst er fjerndrift av maskiner, nettverk, brannsentraler og lignende. Dette gjøres på en sikker og fleksibel måte gjennom vår løsning, og med god datakapasitet.

Ta kontakt for nærmere informasjon om løsninger og abonnement.

API

Alle våre tjenester og produkter er knyttet opp til både universelle og bransjespesifikke WEB og APP-løsninger.

Når du er kunde hos oss kan du enkelt integrere dine enheter i en eksisterende løsning med kommunikasjon over API.

Kontakt oss for mer informasjon om våre produkter og tjenester