2G-nettet slukkes i 2025

I takt med den raske utviklingen innen telekommunikasjon står vi nå overfor en betydningsfull overgang fra 2G til 4G mobilnett. 3G-nettet ble slukket allerede i 2020, og med utfasingen av 2G-nettet betyr det at utstyr som kun støtter 2G og 3G vil slutte å kommunisere etter 2025. 

Alle våre alarmsendere støtter 4G, og vi ønsker selvfølgelig at din organisasjons forretnings- og samfunnskritiske funksjoner sikres før utgangen av 2025. 

2G, eller GSM-nettet, har vært en hjørnestein i mobilkommunikasjonen i flere tiår. Imidlertid har teknologiske fremskritt og økende behov for høyere datahastigheter, pålitelighet og kapasitet ført til utfasingen av 2G-nettverket. 4G-nettet gir ikke bare raskere dataoverføring, men også lavere forsinkelser og muligheten for å koble til et bredere spekter av enheter samtidig. 

Hvorfor er oppdateringen nødvendig? 

Oppdatering av alarmsendere til det aktive 4G-nettet er avgjørende av flere grunner: 

  1. Bedre pålitelighet og respons: 4G-nettet gir mer stabil og pålitelig tilkobling. Dette er avgjørende for alarmsystemer, som er avhengige av konstant kommunikasjon for å sikre rask respons i nødsituasjoner. 
  2. Høyere datahastigheter: Overgangen muliggjør raskere overføring av data. Dette er spesielt viktig for moderne alarmsystemer som kan kreve høy båndbredde for å sende bilder eller videostrømmer i sanntid. 
  3. Kompatibilitet og langsiktig bærekraft: Ettersom 2G-nettet fases ut, vil alarmsendere gradvis miste dekning og ikke lenger kunne kommunisere med mennesker og andre maskiner. Å oppgradere til 4G sikrer kompatibilitet med moderne infrastruktur og gir en langsiktig løsning for å møte fremtidige behov. 

Overgangen til 4G er ikke bare en teknologisk oppdatering, men også en investering i sikkerheten til samfunnet og eiendommer. Alarmsystemer spiller en kritisk rolle i å varsle om brann, innbrudd eller andre nødsituasjoner, og deres effektivitet er avhengig av en pålitelig kommunikasjonskanal. Manglende oppdatering kan i verste fall føre til at alarmsendere står uten dekning når 2G-nettet er lagt ned, og ikke får varslet om nødsituasjoner. 

For å sikre en jevn overgang og optimal ytelse: 

  1. Evaluer eksisterende systemer: Identifiser alarmsendere som kun kommuniserer på 2G-nettet og start arbeidet med utskiftning til sendere som er kompatible med 4G-nettet. 
  2. Kommuniser med leverandører: Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere med et tilbud på oppdatering av sendere og systemet for alarmoverføring. Alle våre alarmsendere er kompatible med 4G-nettet. 
  3. Utarbeid en tidsplan: Planlegg oppdateringsprosessen for å minimere forstyrrelser i sikkerhetssystemene, og start arbeidet så tidlig som mulig. 

Dra nytte av de forbedrede funksjonene til 4G-nettet og sikre en tryggere og mer effektiv sikkerhetsinfrastruktur for sammfunnet.