Personvernserklæring

Hvordan vi i XSECURE AS behandler din personlige informasjon XSECURE AS er leverandør av datakommunikasjon på flere plattformer.

Derfor er personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at de opplysningene vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her skal vi orientere nærmere om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Erklæringen vi gir her vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dett og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Hva samler vi inn og hvorfor

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføring og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.xsecure.no og øvrige undersider Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene oppgitt her:

1. Kunde- og leverandør-opplysninger: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer, stilling. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en avveining av interesser (GDPR art 6 nr 1 bokstav a, b, c og f).

2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, stillingstittel, telefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg (GDPR art 6 nr 1 a). Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.

3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg eller basert på en avveining av interesser (GDPR art 6 nr 1 a, b og f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

4. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies). Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.com4.no behandles i samsvar med vår cookie-erklæring, som du finner her.

2. Utlevering vi personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer i Norge.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode.

Opplysningene slettes da når fristen for når plikten har utløpt.

4. Du har rettigheter når vi oppbevarer personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss på firmapost@xsecure.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside - www.xsecure.no.